دفتر فروش  

تلفن

98 411 6376065

98 411 6371560

فکس

98 411 6377266

sales@azarsombeh.com


 
گواهینامه ها
اطلاعیه ها
درباره آذر سمبه
   
041-36371560,36372517-18
3فاکس:6377266  041
ایمیل : Info@azarSombeh.com
sales@azarSombeh.com
آدرس : تبریز - کیلومتر 11 جاده تهران - شرکت آذر سمبه