شرکت آذر سمبه  

معرفی شرکت آذر سمبه

.. شرکت آذر سمبه به عنوان یکی از معتبرترین واحدهای تولید ماشین آلات صنایع غذائی در کشور و منطقه در زمینه تولید خطوط کیک ,کلوچه ,ویفر و بیسکوییت؛ با ایجاد تفکر فرآیند گرا در کلیه سطوح سازمان در جهت برآورده ساختن الزامات قانونی و رعایت اصول فنی و کیفی و همچنین سرلوحه قرار دادن مشتری مداری از طریق تامین خواسته ها و رضایت و اعتماد مشتریان , خود را متعهد به اصول زیر میداند.

1- حفظ ارتباط با مشتری و کسب اطلاعات بازارو تدابیر لازم جهت بالا بردن رضایت مشتری.

2- توسعه منابع انسانی از طریق بکار گیری نیروی متخصص آموزش دیده و اثر بخش در حوزه هایا جرائی و کیفی.

3- آموزش مستمر نیروی انسانی جهت ارتقاء کمیو کیفی کار و ایجاد مشارکت بین همکاران در تصمیم گیری های سازمانیدر راستای تحقق مدیریت دانش.

4- گسترشاستفاده از فن آوری های روز و استفاده بهینه از آن.

5- بهبودمداوم سطح کیفی انجام کار جهت دسترسی به بازار های جدید و  بزرگتر .

6- فرآهمنمودن شرایط همکاری و مشارکت با شرکت های صاحب نام در منطقه و جهان .

بمنظوردستیابی به اصول بالا این شرکت سیستم مدیریت کیفیت را منطبق با الگوی استاندارد ISO9001-2015در کلیه سطوح به اجرا درآورده و به طور مداوم خود را نسبت به بهبودمستمر ،اثر بخشی سیستم و رعایت الزامات قابل کاربرد متعهد می داند.همچنین سازماندر ابتدای هر سال نسبت به تعیین اهداف کیفی در راستای این خط مشی اقدام نموده و بابازنگری از طریق پایش و اندازه گیری و تحلیل , میزان تحقق اهداف کیفی را بررسی میکند. اینجانب با اعتقاد کامل و عزمی راسخ از این سیستم پشتیبانی نموده و از همه همکاران انتظار دارم ضمن درک صحیح آن در جهت برآورده ساختن خواسته های استاندارد وشکل گیری سیستم مدیریت کیفیت تلاش نمایند .برای پیشیرد این سیستم و بمنظور حصول اطمینان از کارائی و اثر بخشی آن به نماینده مدیریت در امور کیفیت اختیارات لازم تفویض گردیده است.                                      

 

                                                                                    مدیرعامل

                                                                             خلیل   اصل صباغ پور


 
گواهینامه ها
اطلاعیه ها
درباره آذر سمبه
   
041-36371560,36372517-18
3فاکس:6377266  041
ایمیل : Info@azarSombeh.com
sales@azarSombeh.com
آدرس : تبریز - کیلومتر 11 جاده تهران - شرکت آذر سمبه